Webteksten & fotografie

Webteksten & fotografie

Onderwijsstichting Swalm & Roer heeft 23 scholen voor primair onderwijs: 22 ‘reguliere’ basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs, met circa 5.650 leerlingen en ruim 550 medewerkers. Voor de nieuwe website van Swalm & Roer schrijft...
Websitescan en adviesrapport

Websitescan en adviesrapport

O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het thema onderwijs en ICT. Voor de nieuwe website van O21 heeft Zuiver C een websitescan uitgevoerd. We hebben hierbij gekeken naar consistentie, taalgebruik/teksten, foto’s en algehele indruk vanuit...
Branding & fusiecommunicatie

Branding & fusiecommunicatie

Filios Scholengroep (Geffen) heeft 15 basisscholen in dorpen en de stad Oss. Fusiecommunicatie Zuiver C verzorgde de gehele communicatie rondom de fusie tussen Nutsscholen Oss en Primair SKO. Van strategisch advies tot concrete ondersteuning bij alle aspecten: advies...
Corporate communicatie

Corporate communicatie

ATO-Scholenkring is een samenwerkende organisatie van 18 basisscholen en kindcentra. Zuiver C helpt ATO met uiteenlopende communicatievraagstukken. Zuiver C heeft een campagne ontwikkeld rondom het strategisch beleidsplan 2015-2019. Want zo’n stuk is leuk, maar...
Adviesrapport website

Adviesrapport website

Voor de Merlijnschool heeft Zuiver C een websitescan uitgevoerd. Dit onderzoek was tweeledig: we hebben een steekproef gedaan onder de doelgroep middels een uitgebreide vragenlijst. Daarnaast hebben we vanuit communicatieperspectief bekeken hoe de website verbeterd...
Secured By miniOrange