Adviesrapport website

Adviesrapport website

Voor de Merlijnschool heeft Zuiver C een websitescan uitgevoerd. Dit onderzoek was tweeledig: we hebben een steekproef gedaan onder de doelgroep middels een uitgebreide vragenlijst. Daarnaast hebben we vanuit communicatieperspectief bekeken hoe de website verbeterd...
Animatiefilm

Animatiefilm

De afgelopen jaren heeft de Nicolaasschool een bijzonder onderwijsconcept ontwikkeld. Zij helpt kinderen om wereldburgers te worden, zodat zij klaar zijn voor de 21ste eeuw. Samen met Zippy Art ontwikkelt Zuiver C een animatiefilm die het bijzondere concept op een...
Beleidscommunicatie & sneltekenfilm

Beleidscommunicatie & sneltekenfilm

Primair is een stichting voor katholiek basisonderwijs met 10 scholen, ruim 2500 leerlingen en 250 medewerkers (teldatum 01-10-2014). Het bestuursondernemingsplan 2015 – 2019 beschrijft de strategische koers voor de komende jaren. Primair wil de inhoud van het plan...
Studiedag scholen

Studiedag scholen

Begin december 2015 hadden de 9 basisscholen van Passend Samenwerken Rosmalen een studiedag. Zuiver C heeft hiervoor low budget een sneltekenfilm ontwikkeld. Ook droegen we zorg voor het inrichten van een website waarop docenten zichzelf konden inschrijven voor de...