Innovatie nul13 werkt met en voor gemeenten, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor de opvang en educatie van kinderen van 0 tot 13 jaar. Innovatie nul13 bestaat uit een kern van vaste medewerkers, aangevuld met een groot netwerk van professionals met uiteenlopende inhoudelijke kennis: van onderwijs tot personeelsbeleid, van voor- en vroegschoolse educatie tot huisvesting.

Zuiver C ondersteunt Innovatie nul13 bij profilering, het bepalen van de juiste marketing- en communicatiestrategie, het ontwikkelen van een nieuwe website en hands-on communicatiezaken, zoals het herschrijven van teksten.

Terug naar het portfolio

Skills

, , ,

Posted on

4 February 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *