Diverse opdrachten

, ,

Workshop promotionele ondersteuning
De regioteams van De Hart&Vaatgroep organiseren regelmatig activiteiten. Hoe kunnen ze deze gratis onder de aandacht brengen bij hun doelgroepen? Zuiver C ontwikkelde een praktische workshop en een syllabus met concrete tips.

Interim ondersteuning
Vanwege ziekte en zwangerschapsverlof heeft Zuiver C gedurende vijf weken op interim basis twee communicatieadviseurs vervangen bij drie verschillende projecten.

Communicatiehandboek
De Hart & Vaatgroep heeft Zuiver C gevraagd een communicatiehandboek te ontwikkelen voor de Hart & Vaatcafés met tips, suggesties en voorbeeldteksten. Onderliggende doelstellingen zijn onder andere het enthousiasmeren en ondersteunen van regiogroepen en het optimaliseren van de inzet van communicatiemiddelen, wat moet leiden tot meer free publicity.

Marketing
De Hart & Vaatgroep heeft een online ledenpanel, het hartenvaatpanel. Via dit panel vraagt de organisatie meermalen per jaar input aan (naasten van) mensen met hart- en vaatklachten. Deze input is enorm belangrijk. Zuiver C heeft De Hart & Vaatgroep ondersteund bij marketing (zowel met advies als praktische tools) rondom het panel, met als doel meer leden krijgen.

Terug naar het portfolio