Branding & fusiecommunicatie

, ,

Filios Scholengroep (Geffen) heeft 15 basisscholen in dorpen en de stad Oss.

Fusiecommunicatie
Zuiver C verzorgde de gehele communicatie rondom de fusie tussen Nutsscholen Oss en Primair SKO. Van strategisch advies tot concrete ondersteuning bij alle aspecten: advies rondom de naam van de nieuwe stichting, de ontwikkeling van een logo en huisstijl, het mede organiseren van een officieel moment waarop de nieuwe naam onthuld werd, het ontwikkelen van een nieuwe sneltekenfilm, schrijven van teksten etc.

Branding
Zuiver C helpt de stichting en de individuele scholen met hun branding. In gesprekken met de directeuren kwamen thema’s als profilering, ouder- en teambetrokkenheid, gastvrijheid en communicatie aan bod. Voor elke school maakten we een rapport met bevindingen en verbeterpunten. In de 2e fase gaan we concreet aan de slag. We ondersteunen de stichting en de scholen bij het oppakken van verbeterpunten. Voor de ene school betekent dit dat we een marketingplan gaan schrijven en uitrollen, voor de andere school ondersteunen bij social media of het verhogen van ouderbetrokkenheid. Stichtingsbreed ligt de focus op het ontwikkelen van een communicatievisie als afgeleide van de strategische visie.

Terug naar het portfolio

Secured By miniOrange